dilluns, 25 de maig del 2020

PROVES LLENGUA CATALANA DE LA CONVOCATÒRIA DE JUNY DE 2020

D’acord amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, quedaren interromputs els terminis per a la tramitació dels procediments del sector públic definits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Això implicà la paralització de convocatòries previstes en aquest període, per la qual cosa es va suspendre la convocatòria de proves de llengua catalana prevista per al mes de juny de 2020. 
La convocatòria prevista per al mes de juny de 2020, si finalment es du a terme, tindrà lloc més endavant. La decisió final dependrà de l’evolució de la situació d’emergència sanitària i de les possibilitats d’organitzar i dur a terme les proves amb les garanties necessàries. Ara mateix la Direcció General de Política Lingüística no pot informar de quan es farien les proves ni de quan s’obriria el termini per inscriure-s’hi.
La Direcció General de Política Lingüística informarà de les novetats en relació amb aquest procediment mitjançant la pàgina web. 

dimecres, 13 de maig del 2020

Català en un clic

Català en un clic és una col·lecció d'autoaprenentatge de català en temps de confinament, creada pels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona. Les càpsules lingüístiques pretenen oferir "lliçons breus" acompanyades de recursos per continuar aprenenent la llengua.
http://cursossl.blogspot.com/2020/04/catala-en-un-clic.html

1. Paraules en temps de confinamentNivells: B2, C1 i C2


2. L'ús del passatNivells: A2 i B1
3. Pronunciació. Tots els nivells4. L'ús del passat II: records. Nivells: A2 i B1