dimarts, 13 de setembre del 2022

Llibrets d'acollida lingüística: A l'abast

La Direcció General de Política Lingüística ha reeditat el material A l’abast, dirigit a nouvinguts i visitants per facilitar-los un primer contacte amb la llengua catalana.
El llibret s’ha publicat en 14 llengües, tenint en compte les que tenen més presència a les Illes Balears. Així, hi ha edició en català, anglès, castellà, àrab, alemany, francès, italià, portuguès, romanès, wòlof, búlgar, amazic, ucraïnès i èuscar. El material es complementa amb la versió oral dels textos en català, que es poden sentir al web alabast.caib.cat amb veus masculina i femenina.

dilluns, 5 de setembre del 2022