CATALÀ B1

El certificat de nivell B1 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a la família i a l’oci.

Podeu sol·licitar informació sobre les dates de les proves i la formalització de la inscripció a la web de l’Institut d’Estudis Baleàrics o al Centre de Català Eivissa, C. Bes, núm. 9, 3r pis. Telèfon: 971 398026. 

LLIBRE DE TEXT: Fil per Randa. Elemental, B1. llibre de l'alumne. 
Ed. Barcanova. Àudios llibre


Models de proves de convocatòries anteriors
Comprensió lectora (models exàmens)
Domini lingüístic (models exàmens)
Expressió escrita (models exàmens)
Expressió oral (models exàmens)
Avaluació prova oral (rúbrica)

B1 opuscle i model de prova maig 12

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada